kuisti

kuisti
1 kuĩsti, kuĩčia (-ia), kuĩtė (-ė) 1. tr. kasti, kapstyti, draskyti: Vištos kuičia daržą Stak. Višta išlenda pro štakietus ir kuĩčia Plv. Viščiukai tabaką kuĩtė Plv. | Moterys nusmailintom lazdom kuitė (pureno) žemę . Aš jáis (duobes) kuičiaũ ir kuičiaũ (lyginau) Vlkv. | refl.: Šiandie visą dieną vištos po sąšlavyną kuĩčiasi Vdžg. Ant pridaržės kuitėsi gaidys su savo šeimynėle . 2. refl. atsigulus kapstytis, purinėtis žemėse, smėlyje (apie paukščius): Jei vištos kuičias, tai lytaus bus LTR(Btg). Kai šilta, tai vištos tik kuičiasi pieskose Mrj. Žiūrėk, kaip višta smėly kuičiasi Grš. Višta ant dulkių kuičiasi Ss. Višta kuĩčiasi (voliojas) žemėse saulėkaito[je] J. Juozukas norėtų eiti į vidurį kiemo, kur kuičiasi pulkas žvirblių . 3. intr., tr. rausti, versti, naršyti, ieškoti ko: Ko čia kuiti po mano skrynią? Jrb. Kuičia po visą namą ir reikiamo daikto neranda Snt. Ko kuiti, vaikeli, po sąšlavas? Ilg. Kam kuiti ten dabar drabužius, ko ieškai? Čk. | refl.: Kuitėsi kuitėsi po skrynią, kol ant galo pinigų mazgelį surado Sdb. Pažiūrėk, ko jis ten kuisiasi po tas lentynas! Raud. Kuičiasi kaip kiaulė po savo kinį Rs. | Daugelis buvo užgulę lėkštes, kuitėsi vištienoje, kiaulienoje P.Cvir. 4. refl. Všt su snapu krapštytis, purinėtis, taisinėti plunksnas (apie paukščius): Snapą įkišę žąsys kuĩčiasi, kol nusikuis (nusišers) J. Antys, iš vandens išlipusios, visada kuitas Žv. Mačiau tokį didelį teterviną besikuitantį Žv. Prie sienos, dideliame narve, kuitėsi varnėnas . Jeigu žąsis kuičiasi, tai bus šalčio IV472. Mūsų karveliai kuičiasi prieš saulę Mrj. 5. refl. kasytis, gremžtis, zulintis: Kuičiasi ir kuičiasi lyg brudo ėdamas Vdžg. Kuĩčiasi kaip šuva, blusų pjaujamas Dkš. Kuičias lyg parkų turėdams LTR(Grk). 6. refl. ilgai ruoštis, rengtis, pamažu tvarkytis apie save: Jis visą dieną kuĩtėsi, kol išsirengė Snt. Kaži kolek neišsirengia, kuĩčiasi kuĩčiasi lyg višta Gs. Tie mūsų vyrai visą žiemą kuĩtėsi ir į mišką neišvažiavo Bgt. Kada tu baigsi kuĩstis? Jau nusibodo laukt Lkč. Jau seniai laikas eiti, o ji vis dar kuĩčiasi Šmk. Visas rytas kuĩčiasi aplink save ir dar neapsitaisė Sdb. 7. refl. pamažu šį tą dirbinėti, triūsti, krapštytis: Ką veiki? – Nieko, teip sau kuičiúos apie namus, ir gana Skr. Ką jis ten dirba – kuĩčiasi Mrj. Nežiūri, kad greičiau pusryčius išvirus, bet tik kuĩčiasi kuĩčiasi Vrb. Visa diena kuičiúosi, o nieko nenuveikiau Šk. Nesikuĩsk teip ilgai, paskubėk Šk. | Jijė su vaikais kuĩsiasi (bovijas) J. Apie pečių kuĩsias su vaikais, nenoria eit prie darbo Škn. 8. intr. judėti, krutėti: Čia man kuĩta kas už apikaklės: kutinas, bėgioja iš lengvo, vis juda ir juda J(Škn). Kad utėlės kuĩta galvoj, kasomės J(Škn). | [Žemaičiai,] pagrieję gausiai grobio, grįžo namon, žemgaliams girioje bekuitantims, kurie tenkinosi tūlus žemaičius grįžtančius pasala nukovę S.Dauk. | refl.: Ko kuities kaip brudas po šašu! LTR(Grk). Ko čia kuitìesi, ko nenusėdi?! Šk. 9. intr. greit bėgti, eiti: Tai kad kuičia, net kulnys uodegą siekia! Srv. Na, jau reikia namo kuĩsti Plk. Gavo į kailį kaip šuo, ir sumuštas kuitė namon kaip šuo V.Piet. Kaip sudegęs kuĩčia arklių išvyt iš vasarojaus Ėr. Tai kuĩčia kurapkos! Plv. Jonas jau kuičia namo: dar be vakarienės Gdl. | refl.: Ar jau ant namų kuitíesi? Skr. \ kuisti; apkuisti; atkuisti; įsikuisti; iškuisti; nukuisti; pakuisti; parkuisti; prasikuisti; prikuisti; sukuisti; užkuisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kuišti — 1 kùišti, ia, ė intr. 1. K bėgti; eiti: Kiek mes kùišėm, kol išbėgom nu eigulio besigenančio Šts. Kuišia šalia rogių B. Kai užėjo lietus, kad kuišė visi namo Bsg. | Kur kuiši (eini)? J. 2. šen ir ten vaikštinėti, ko ieškinėjant: Kùišiau visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisti — kui̇̃sti vksm. Vi̇̀štos dar̃žą kui̇̃čia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kuisti — 2 kuĩsti, ta, kuĩto intr. J nykti, skursti, susti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisti — 3 kuĩsti, ia, ė tr. įkyriai prašyti, suosti: Kuĩsė tėvą, kol nupirko laikrodį Lg. Kuĩsė motiną, kad leistų į vakarėlį Lg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuišti — 2 kùišti, ia, ė intr. vargti: Jis apibarzdo bekuišdamas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • porraskatos — • kuisti, parveke, porraskatos, veranta, vilpola …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • veranta — • kuisti, parveke, porraskatos, veranta, vilpola …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • vilpola — • kuisti, parveke, porraskatos, veranta, vilpola …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • kuitinėti — 1 kuitinėti, ėja, ėjo 1. refl. iter. dem. 1 kuisti 1: Užlesę antys dabar kuitinėjasi Gs. 2. tr. iter. dem. 1 kuisti 3: Kuitinėjau tuos skarmalus, bene rasiu peilį Skr. | refl.: Ko tu kuitinėjies tam kampe, ar pametei ką? Skr. 3. refl. iter. dem.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuitentis — kuitentis, ẽnasi, ẽnosi 1. žr. 1 kuisti 2 (refl.): Kuitenas vištos žiegzdrose N. 2. [K], K.Būg žr. 1 kuisti 4 (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”